1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Καταγγελία / παράπονα για ταχυδρομικές υπηρεσίες

Υποβάλετε ερώτημα, αίτημα ή καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σχετικά με ταχυμεταφορές ή άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Πριν απευθυνθείτε στην ΕΕΤΤ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη καταθέσει το ερώτημα, το αίτημα ή την καταγγελία σας στον πάροχο, ο οποίος οφείλει να σας απαντήσει μέσα σε 20 ημέρες ή σε 40 ημέρες, σε περίπτωση που ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία.

Επισυνάψτε έως 5 έγγραφα για την καλύτερη τεκμηρίωση της καταγγελίας σας.

Θα χρειαστείτε:

  • την επωνυμία του παρόχου που καταγγέλετε
  • τον αριθμό αποστολής ταχυδρομικού αντικειμένου
  • τον μοναδικό αριθμό αναφοράς που σας έδωσε ο πάροχος
  • κάθε έγγραφη επικοινωνία μαζί του

Πληροφορίες υπηρεσίας