800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Kαταγγελία για ασύρματες συσκευές

Μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα, αίτημα ή καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), σε περίπτωση που καινούργια ασύρματη συσκευή δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις (π.χ. δεν φέρει σήμανση CE, δεν συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης).

Θα χρειαστεί να περιγράψτε σαφώς το πρόβλημα και επισυνάψτε τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. φωτογραφίες και αποδείξεις αγοράς) για την τεκμηρίωση της καταγγελίας σας.

Πριν την υποβολή της καταγγελίας, συνίσταται να ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις για τις ασύρματες συσκευές και τις σχετικές αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας