700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονικό αποθετήριο τηλεπικοινωνιακών / ταχυδρομικών προϊόντων

Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορούν να συνδεθούν και να καταχωρίζουν τις λιανικές τιμές των προϊόντων τους, για να παρέχουν:

  • δημόσια τιμολογιακά δεδομένα στους καταναλωτές μέσω του Παρατηρητηρίου τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων
  • ιδιωτικά τιμολογιακά δεδομένα στην ΕΕΤΤ

 

Πληροφορίες υπηρεσίας