Διαχείριση καταγγελιών καταναλωτών

Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καταγγελιών ΕΡΜΗΣ και να διαχειρίζονται άμεσα τα ερωτήματα, τα αιτήματα και τις καταγγελίες καταναλωτών για τις υπηρεσίες τους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας