600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Διαχείριση καταγγελιών καταναλωτών

Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καταγγελιών ΕΡΜΗΣ και να διαχειρίζονται άμεσα τα ερωτήματα, τα αιτήματα και τις καταγγελίες καταναλωτών για τις υπηρεσίες τους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας