600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μητρώο διαφάνειας

Εκπρόσωποι συμφερόντων, σωματεία (δυνητικά), επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια και φορείς της κοινωνίας των πολιτών που ασκείτε δραστηριότητες επιρροής με αμοιβή, (lobbying) για λογαριασμό και προς όφελος του πελάτη σας, υποχρεούστε να εγγραφείτε στο Μητρώο Διαφάνειας.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τα προσωπικά σας στοιχεία

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγραφής και αριθμός μητρώου στο email. 
 

Πληροφορίες υπηρεσίας