Καταγγελία σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση όσων κάνουν δήλωση "Πόθεν έσχες".

Εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι επώνυμες και τεκμηριωμένες καταγγελίες, με βάση την ιδιότητα / επάγγελμα του καταγγελόμενου.

Για να υποβάλετε ερωτήματα για το πόθεν έσχες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2104802100.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: