Καταγγελία σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση όσων κάνουν δήλωση "Πόθεν έσχες".

Εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι επώνυμες και τεκμηριωμένες καταγγελίες, με βάση την ιδιότητα / επάγγελμα του καταγγελόμενου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.  210 - 4802100.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας