Δήλωση «Πόθεν έσχες» (Περιουσιακής κατάστασης)

Οι υπόχρεοι υποβάλλετε αρχική δήλωση «Πόθεν έσχες»:

  • μέσα σε 90 ημέρες από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που σας καθιστά υπόχρεους
  • εφόσον η περιουσιακή σας κατάσταση δεν ήταν γνωστή στο όργανο ελέγχου στις 31/12 του προηγούμενου έτους

Στη συνέχεια, δηλώνετε στην ετήσια δήλωσή σας μόνον τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση. Για το έτος 2021 μπορείτε να υποβάλετε το άιτημα σας το διάστημα 16η Σεπτεμβρίου 2021 έως και 16η Δεκεμβρίου 2021.

Την δήλωση υποβάλλετε εσείς και την υπογράφουν:

  • ο/η ίδιος/α για τα δικά σας περιουσιακά στοιχεία
  • ο/η σύζυγός σας, για τα δικά του/της στοιχεία
  • και οι 2 για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων παιδιών τους

Πληροφορίες υπηρεσίας