800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μητρώο εμπειρογνωμόνων και φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Mπορείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με αποκλειστικό σκοπό τη συγκρότηση Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) των Προγραμμάτων Σπουδών και Ακαδημαϊκών Μονάδων των Eλληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).  

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας (εφόσον έχετε ολοκληρώσει την αρχική σας εγγραφή)   
  • να επισυνάψετε τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, υποχρεωτικά περιλαμβάνονται Έλληνες ή αλλοδαποί αναγνωρισμένου κύρους εμπειρογνώμονες ή ειδικοί που διδάσκουν σε ομοταγή ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της αλλοδαπής, κατά προτίμηση με εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Στο Μητρώο Φοιτητών περιλαμβάνονται φοιτητές που φοιτούν στα ελληνικά ΑΕΙ, με κριτήρια και προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ.

Πληροφορίες υπηρεσίας