800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Επώνυμη καταγγελία για τα παίγνια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ

Μπορείτε να υποβάλλετε επώνυμη καταγγελία στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)  κατά της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ για ζητήματα που αφορούν στα λαχεία που διοργανώνει και διεξάγει η επιχείρηση (ΣΚΡΑΤΣ, Λαϊκό Λαχείο, Εθνικό Λαχείο, Κρατικό Λαχείο), όπως:

  • Μη καταβολή κερδών
  • Εμπορική Επικοινωνία - Διαφήμιση

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας και να επισυνάψετε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο διαθέτετε εφόσον το κρίνετε αναγκαίο.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας