900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Επώνυμη καταγγελία για τα παίγνια που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων

Μπορείτε να υποβάλλετε επώνυμη καταγγελία καταγγελία στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) κατά ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού μέσου για ζητήματα που αφορούν σε παίγνια που διεξάγονται από τη συχνότητά του, όπως ενδεικτικά:

  • Το παίγνιο είναι τυχερό αλλά δεν έχει αναρτηθεί στο οικείο μητρώο. 
  • Το παίγνιο είναι τυχερό αλλά τα έπαθλα αυτού αποδίδονται σε πρόσωπα που δεν δικαιούνται συμμετοχής (π.χ. ανήλικοι). 
  • Οι όροι συμμετοχής στο παίγνιο τροποποιούνται χωρίς να προκύπτει με σαφήνεια ότι οι τροποποιήσεις τους έχουν εγκριθεί από την ΕΕΕΠ.
  • Το παίγνιο είναι τυχερό αλλά η κλήρωση δεν γίνεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών ή με μηχανικά ή ηλεκτρομηχανικά μέσα (χειροκίνητη ή ηλεκτρομηχανική κληρωτίδα). 

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας
  • τα στοιχεία της καταγγελλόμενης επιχείρησης και να επισυνάψετε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο διαθέτετε εφόσον το κρίνετε αναγκαίο.
     

Πληροφορίες υπηρεσίας