Υποβολή διπλότυπου είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ

Οι επιχειρήσεις που έχετε προβεί σε αποπληρωμή Πράξης Επιβολής Προστίμου στην αρμόδια ΔΟΥ, δύναστε να υποβάλλετε και ψηφιακά το διπλότυπο είσπραξης προστίμου.
Διευκρινίζεται ότι παραμένει η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία της  Επιθεώρησης Εργασίας προς έλεγχο.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας