Τροποποιητικός πίνακας αποδοχών (Εργάνη-Ε4)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε4 της Εργάνης με τον τροποποιητικό πίνακα αποδοχών, μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την τροποποίηση. 

Για τη σύνδεση, θα χρειαστούν:

  • είτε τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της Εργάνης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας