Συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου (Εργάνη-Ε4)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε4 της Εργάνης με τον συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την αλλαγή ή/και εφαρμογή του νέου ωραρίου.

Θα χρειαστούν:

  • είτε τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της Εργάνης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας