Πρόσθετα στοιχεία μετά από έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι επιχειρήσεις δύναστε να υποβάλλετε ψηφιακά, οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία κατόπιν διενέργειας ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία της Επιθεώρηση Εργασίας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας