Παραίτηση Τεχνικού Ασφαλείας

Οι τεχνικοί ασφαλείας έχετε την δυνατότητα, από το σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας, να επιλέξετε την επιχείρηση και το υποκατάστημα από το οποίο θέλετε να παραιτηθείται και να υποβάλλεται τη παραίτηση σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας