Παραίτηση Τεχνικού Ασφαλείας

Οι τεχνικοί ασφαλείας, μέσα από το σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την επιχείρηση και το υποκατάστημα από το οποίο θέλετε να παραιτηθείτε και να υποβάλετε την παραίτησή σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας