800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ορισμός υπευθύνου αναφορών για παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου

Oι επιχειρήσεις που απασχολείτε ταυτόχρονα πενήντα (50) ή περισσότερους εργαζόμενους έχετε υποχρέωση να ορίσετε υπεύθυνο παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών σχετικά με παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας