Χορήγηση αντιγράφων - στοιχείων από την Επιθεώρηση Εργασίας

Οι επιχειρήσεις μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για την χορήγηση αντιγράφων ή άλλων στοιχείων από Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας