Καταστάσεις συμβάσεων εργασίας των ΙΓΕΕ

Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) υποχρεούστε, να υποβάλλετε κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, στην οικεία Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολαβήσατε το προηγούμενο εξάμηνο.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας