Ιεραρχική προσφυγή (Επιθεώρηση Εργασίας)

Οι επιχειρήσεις δύναστε να υποβάλλετε ψηφιακά, ιεραρχική προσφυγή κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου, στην αρμόδια Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας