Γνωστοποίηση έναρξης οικοδομικών εργασιών

Οι εργοδότες, που πρόκειται να προβείτε σε οικοδομικές εργασίες, υποχρεούστε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά εκ των προτέρων γνωστοποίηση έναρξης οικοδομικών εργασιών στην αρμόδια Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας