Επώνυμη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας

Οι πολίτες, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία κατά επιχείρησης, αναφορικά με παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

Επιπλέον θα χρειαστεί να καταχωρίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Επωνυμία και ΑΦΜ επιχείρησης ή εργοδότη
  • Διεύθυνση του τόπου ελέγχου
  • Θέματα/προβλήματα προς διερεύνηση κατά τον έλεγχο

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας