Επιχειρησιακές συμβάσεις (Εργάνη-Ε10)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε10 της Εργάνης για επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Θα χρειαστούν:

  • είτε τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της Εργάνης

Πληροφορίες υπηρεσίας