900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου

Οι επιχειρήσεις, που έχετε προβεί σε συμμόρφωση κατόπιν επιβολής προστίμου, μπορείτε να υποβάλλετε ψηφιακά δήλωση συμμόρφωσης στην αρμόδια Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να τύχει μείωσης 80% επί του αρχικού προστίμου.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας