Αποδοχή προστίμου και παραίτηση από την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων

Οι επιχειρήσεις που αποδέχεστε Πράξη Επιβολής Προστίμου και παραιτείστε από την άσκηση προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων, υποχρεούστε να υποβάλλετε την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής στην αρμόδια Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να τύχει της μείωσης 30% επί του αρχικού προστίμου.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας