Ανώνυμη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας

Οι πολίτες μπορείτε να προβείτε σε ανώνυμη καταγγελία κατά επιχείρησης, αναφορικά με παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε τα εξής στοιχεία:

  • επωνυμία και ΑΦΜ επιχείρησης ή εργοδότη
  • ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας