Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας

Οι επιχειρήσεις, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

Μέσω της ίδιας υπηρεσίας μπορείτε να προβείτε και στις κάτωθι ενέργειες:

  • Καταχώρηση των περιοδικών επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Τροποποίηση του προγράμματος του Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Δήλωση του συνολικού αριθμού των απασχολούμενων στην επιχείρηση.
  • Απόλυση / παύση των καθηκόντων του Τεχνικού Ασφαλείας.

Για τις αναγγελίες ο Τεχνικός Ασφαλείας ενημερώνεται και τις αποδέχεται στον προσωπικό του λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας. Για τις υπόλοιπες ενέργειες (περιοδικές επισκέψεις, τροποποιήσεις προγράμματος, παύση καθηκόντων) ο Τεχνικός Ασφαλείας ενημερώνεται στον προσωπικό του λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας