800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας

Οι επιχειρήσεις μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

Μέσω της ίδιας υπηρεσίας μπορείτε να προβείτε και στις κάτωθι ενέργειες:

  • Καταχώριση των περιοδικών επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Τροποποίηση του προγράμματος του Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Δήλωση του συνολικού αριθμού των απασχολούμενων στην επιχείρηση.
  • Απόλυση / παύση των καθηκόντων του Τεχνικού Ασφαλείας.

Για τις αναγγελίες ο Τεχνικός Ασφαλείας ενημερώνεται και τις αποδέχεται στον προσωπικό του λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας. Για τις υπόλοιπες ενέργειες (περιοδικές επισκέψεις, τροποποιήσεις προγράμματος, παύση καθηκόντων) ο Τεχνικός Ασφαλείας ενημερώνεται στον προσωπικό του λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας