Αναγγελία Ιατρού Εργασίας

Οι επιχειρήσεις, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αναγγελία Ιατρού Εργασίας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας