Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, οι επιχειρήσεις υποχρεούστε να το αναγγείλετε άμεσα στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας