700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτηση θεραπείας (Επιθεώρηση Εργασίας)

Οι επιχειρήσεις που έχετε λάβει πρόστιμο από την Επιθεώρηση Εργασίας, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση θεραπείας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας