Αίτηση θεραπείας (Επιθεώρηση Εργασίας)

Οι επιχειρήσεις που έχετε λάβει πρόστιμο από την Επιθεώρηση Εργασίας, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση θεραπείας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας