600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτηση για άδεια εργασίας προσωπικού σε Κυριακή ή αργία

Οι επιχειρήσεις που επιθυμείτε να απασχολήσετε προσωπικό Κυριακή ή αργία, θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι, το ωράριο εργασίας και η μέρα χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης.  Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται ως η αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της Αργίας ή της Κυριακής που αφορά η αίτηση και ώρα 13:00.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας