800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Στατιστικά στοιχεία χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης, επικοινωνίας και e-εμπορίου στις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που απασχολείτε περισσότερα από 10 άτομα μπορείτε να καταχωρίζετε σε ετήσια βάση στοιχεία που αφορούν στη:

  • χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από την επιχείρηση σας
  • πρόσβαση της επιχείρησης στο διαδίκτυο
  • χρήση διαδικτυακού τόπου από την επιχείρηση
  • ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση 
  • ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου για τη λήψη παραγγελιών και
  • διενέργεια πωλήσεων μέσω διαδικτύου

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης που σας έχουν αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί για εσάς στο μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. 

Η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική και το περιεχόμενο των καταχωρίσεων σας είναι εμπιστευτικό και χρησιμοποιείται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη περιοδικά με την έναρξη και τη λήξη της διαδικασίας όπως αυτή ορίζεται κάθε χρόνο.

Πληροφορίες υπηρεσίας