900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Στατιστικά στοιχεία διάρθρωσης επιχείρησης

Εάν η επιχείρηση σας ανήκει στους τομείς Β-Ν, Ο-Ρ, Σ (κλάδοι 96 - 96) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλλετε ετήσια οικονομικά στοιχεία και στοιχεία εσόδων και εξόδων.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης που σας έχουν αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί για εσάς στο μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

Η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική και το περιεχόμενο των καταχωρίσεων σας είναι εμπιστευτικό και χρησιμοποιείται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πληροφορίες υπηρεσίας