400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

logo espa

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για τη βιομηχανία και τις κατασκευές

Εάν η επιχείρηση σας παράγει συγκεκριμένα βιομηχανικά προϊόντα και ταξινομείται σε έναν από τους τομείς Β, Γ, Δ και ΣΤ της οικονομίας, μπορείτε να καταχωρίζετε τα μηνιαία στοιχεία κύκλου εργασιών ή/και παραγωγής σας. 

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης που σας έχουν αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί για εσάς στο μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. 

Τα μηνιαία στοιχεία μπορούν να καταχωριστούν αμέσως μετά το κλείσιμο του μήνα αναφοράς και εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική και το περιεχόμενο των καταχωρίσεων σας είναι εμπιστευτικό και χρησιμοποιείται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πληροφορίες υπηρεσίας