Απογραφή γεωργίας – κτηνοτροφίας για το έτος 2021

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο της απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αν έχετε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, η παραγωγή της οποίας προορίζεται κυρίως για πώληση.

Το ερωτηματολόγιο συγκεντρώνει βασικές πληροφορίες για την εκμετάλλευσή σας, όπως:

  • τα είδη και τις εκτάσεις των καλλιεργειών
  • τα είδη και τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών
  • τις τεχνικές καλλιέργειας
  • τον σταβλισμό των ζώων
  • την απασχόληση στην εκμετάλλευση

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: