Απογραφή γεωργίας – κτηνοτροφίας για το έτος 2021

Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας διενεργείται σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Σκοπός της απογραφής είναι η συλλογή αντικειμενικών ποσοτικών πληροφοριών που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

Στην Ελλάδα η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαρτίου 2021 έως 22 Ιουνίου 2021. Τα αποτελέσματά της θα είναι διαθέσιμα τον Ιούνιο του 2022. Επιλέγοντας “Είσοδο στην Υπηρεσία” μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των προηγούμενων απογραφών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας