Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat

Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιείτε κάθε είδους ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθού, ανεξάρτητα από τη φύση της συναλλαγής και το σκοπό της μετακίνησης (παράδοση, επιστροφή, επισκευή, δείγμα, δώρο κλπ.) μπορείτε να καταχωρίσετε τα στοιχεία αυτά στα πλαίσια της δραστηριότητας σας.

Η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική και το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων είναι εμπιστευτικό και χρησιμοποιείται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή στην εφαρμογή είτε ως:

  • λογιστής της επιχείρησης που εκπροσωπείτε
  • υπόχρεη επιχείρηση

Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Πληροφορίες υπηρεσίας