Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών

Ενημερωθείτε άμεσα και έγκυρα για τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή που σας ενδιαφέρει. 

Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε: 

  • τα αποτελέσματα χιλιάδων επιτόπιων μετρήσεων που πραγματοποιεί η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) σε σταθμούς κεραιών
  • τις μετρήσεις των σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), σε πραγματικό χρόνο (online)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας