700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Διακοπή ατομικής δοσιμέτρησης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Οι εργαζόμενοι που εκτίθεστε επαγγελματικά σε ακτινοβολίες μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα διακοπής ατομικής δοσιμέτρησης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεια του επόπτη ακτινοπροστασίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας