Αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής

Οι ακτινοοφυσικοί μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας για αναγνώριση σας ως εμπειρογνώμονες Ιατρικής Φυσικής.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να επισυνάψετε τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Πληροφορίες υπηρεσίας