Αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α

Οι ακτινοφυσικοί μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας για αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να επισυνάψετε τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας