Αίτημα / ερώτημα / αναφορά για θέματα ακτινοβολιών

Μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα, αίτημα ή αναφορά για θέματα ασφάλειας ακτινοβολιών και να επισυνάψετε αρχεία, όπως έγγραφα ή φωτογραφίες.

Στη συνέχεια, στέλεχος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας θα επικοινωνήσει μαζί σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεφωνικά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας