600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτημα / ερώτημα / αναφορά για θέματα ακτινοβολιών

Μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα, αίτημα ή αναφορά για θέματα ασφάλειας ακτινοβολιών και να επισυνάψετε αρχεία, όπως έγγραφα ή φωτογραφίες.

Στη συνέχεια, στέλεχος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας θα επικοινωνήσει μαζί σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεφωνικά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας