800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Παροχή πληροφοριών από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), που σχετίζονται αποκλειστικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, προς ένα υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Σημειώστε ότι δεν υποβάλλονται ερωτήματα σε σχέση με νομιμότητα μιας δραστηριότητας.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας