600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Χορήγηση της λίστας του «άρθρου 13» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της λίστας του άρθρου 13 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Το αντίγραφο αυτό χορηγείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και αυτόματα μέσω των αντίστοιχων επιλογών που είναι διαθέσιμες στον λογαριασμό σας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας