Καταχώριση στοιχείων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Οι φορείς που διαθέτετε υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), οφείλετε να ανακοινώνετε τα στοιχεία του στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία τηρεί μητρώο DPO.

Ακόμη, εάν ο φορέας είναι ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο, μπορείτε να:

  • προβάλετε / τροποποιήσετε τα στοιχεία σας
  • διαγραφείτε από το μητρώο

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας