600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης δεδομένων

Οι  υπεύθυνοι επεξεργασίας των φορέων, γνωστοποιήστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τυχόν περιστατικό παραβίασης δεδομένων στον φορέα σας με βάση τα:

  • άρθρο 33 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
  • άρθρο 63 του ν. 4624/2019

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώσετε και επισυνάψετε ειδική φόρμα περιστατικού παραβίασης  
     

Πληροφορίες υπηρεσίας