Γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης δεδομένων

Οι  υπεύθυνοι επεξεργασίας των φορέων, γνωστοποιήστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τυχόν περιστατικό παραβίασης δεδομένων στον φορέα σας με βάση τα άρθρα:

  • 33 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
  • 63 του ν. 4624/2019

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • να συμπληρώσετε και επισυνάψετε ειδική φόρμα περιστατικού παραβίασης  
     

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: