800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτηση προηγούμενης διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των φορέων αιτηθείτε για προηγούμενη διαβούλευση βάσει του άρθρου 36 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή του άρθρου 67 του ν. 4624/2019, μετά από εκτίμηση αντικτύπου στην οποία οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι είναι υψηλοί.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας