900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτημα φορέα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να υποβάλλετε αιτήματα για ζητήματα αρμοδιότητας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το αίτημα μπορεί να αφορά σε θέματα όπως:

  • κώδικες δεοντολογίας
  • πιστοποίηση
  • διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε.
  • συμβουλή δημόσιων φορέων σχετικά με εκπόνηση νομοθετικών ή/και διοικητικών μέτρων

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας