800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Kοινοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορείτε να ενημερώσετε την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας