Υποβολή ένστασης σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε ηλεκτρονικά ενστάσεις στα αποτελέσματα διαγωνισμών του ΑΣΕΠ που συμμετείχατε.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας