Υποβολή ένστασης σε διαγωνισμό

Δημιουργήστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά μία ένσταση. 

Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας
  • τον λόγο της καταγγελίας

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: