Συμμετοχή σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλλετε και να διαχειριστείτε αιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Θα χρειαστεί να:

  • Εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • Εκδώσετε το απαιτούμενο e-Παράβολο (€3).

Με την οριστικοποίηση και υποβολή της αίτησης, θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα αναφέρει τον διαγωνισμό, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησής σας. 

Πληροφορίες υπηρεσίας