Μητρώο υποψηφίου στο ΑΣΕΠ

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να εγγραφείτε στο μητρώο υποψηφίου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και να ενημερώσετε τα στοιχεία του μητρώου σας.

Στο μητρώο καταχωρούνται στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης, προσόντα, ιδιότητες και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας